Akademik Yayınlarım – Doç. Dr. Mehtap POLAT
(0530) 011 41 33

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ad-Soyad: Mehtap POLAT

Doğum Tarihi: 26/09/1977

Doğum yeri: Ankara

Medeni Durumu: Evli ve 2 kız çocuk sahibi (11 ve 5 yaşlarında)

Addres: Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi
Cinnah Caddesi No: 54 06690
Çankaya-Ankara

Telefon: (0312) 4426464

Fax: (0312) 4426515

E-mail: mpolat@anatoliatupbebek.com.tr
mehtappolat1977@yahoo.com

Eğitim

1994-2000

2001-2005

2009-2010 Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi

Yardımcı Üreme Teknikleri Sertifika Eğitimi
2012 IVICO Traning Programme of Assisted Reproduction, IVI-IVF Center

2015 Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti

Ödüller:

1999- 2000 Ankara Üniversitesi- Akademik Başarı nedeniyle ismi ‘‘Ankara Üniversitesi Onur
Listesi’ne’’ alınmıştır.

Dahil Olduğu Projeler:

1- ESPART TRIAL: A Phase III randomized controlled single-blind multicentre paralel arm trial to asses the efficacy and safety of Pergoveris
2- Tüp Bebek hastalarında mikroenjeksiyon öncesi besi yerinin düşük ve atmosferik oksijen basıncı altında tutulmasının klinik gebelik oranları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ankara Tabip Odası

TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

Ulusal Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği

ESERLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

A1. H.Yaralı, İ.Esinler, M.Polat, G.Bozdağ, B.Tıraş, "Antagonist/letrozole protocol in poor ovarian responders for intracytoplasmic sperm injection: a comparative study with the microdose flare-up protocol", Fertility and Sterility , 2009; 92 (1): 231-235 , DOI: 10.1016/j.fertnstert.2008.04.057.

A2. H.Yaralı, G.Bozdağ, M.Polat, İ.Esinler, B.Tıraş, "Intracytoplasmic sperm injection outcome of women over 39: an analysis of 668 cycles", Archives of Gynecology and Obstetrics , 2010; 281(2): 349-354. DOI: 10.1007/s00404-009-1116-y.

A3. H.Yaralı, M.Polat, G.Bozdağ, M.Günel, İ.Alpas, İ.Esinler, U.Doğan, B.Tıraş, "TESE-ICSI in patients with non-mosaic Klinefelter syndrome: a comparative study", Reproductive Biomedicine Online , 2009;18(6): 756-760. DOI: 10.1016/S1472-6483(10)60023-5.

A4. G.Bozdağ, H.Yaralı, M.Polat, İ.Esinler, B.Tıraş, A.Ayhan, "ICSI outcome following conservative fertility sparing management of endometrial cancer", Reproductive BioMedicine Online , 2009; 18(3): 416-420. DOI: 10.1016/S1472-6483(10)60102-2.

A5. B.Tıraş, M.Polat, Ü.Korucuoğlu, H.B.Zeyneloğlu, H.Yaralı, "Impact of embryo replacement depth on in vitro fertilization and embryo transfer outcomes", Fertility and Sterility , 2010; 94(4): 1341-1344. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2009.07.1666.

A6. B.Tıraş, Ü.Korucuoğlu, M.Polat, H.B.Zeyneloğlu, A.Saltık, H.Yaralı, "Management of endometrial polyps diagnosed before or during ICSI cycles", Reproductive BioMedicine Online , 2012; 24: 123-128. DOI: 10.1016/j.rbmo.2011.09.002.

A7. B.Tıraş, Ü.Korucuoğlu, M.Polat, A.Saltık, H.B.Zeyneloğlu, H.Yaralı, "Effect of blood and mucus on the success rates of embryo transfers", European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology , 2012; 165: 239-242. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2012.07.032.
A8. B.Tıraş, Ü.Korucuoğlu, M.Polat, A.Saltık, H.B.Zeyneoğlu, H.Yaralı, "Effect of air bubble localization after transfer on embryo transfer outcomes", European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology , 2012;164: 52-54. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2012.05.025.

A9. A.Seyhan, B.Ata, M.Polat, W.Y.Son, H.Yarali, M.H.Dahan, "Severe early ovarian hyperstimulation syndrome following GnRH agonist trigger with the addition of 1500 IU hCG", Human Reproduction , 2013; 28(9): 2522-2528. DOI: 10.1093/humrep/det124.

A10. B.Ata, A.Seyhan, M.Polat, W.Y.Son, H.Yarali, M.Dahan, "Reply: GnRHa trigger and modified luteal support with one bolus of hCG should be used with caution in extreme responder patients", Human Reproduction ,2013; 28(9): 2594-2595. DOI: 10.1093/humrep/det287.

A11. B.Ata, A.Seyhan, M.Polat, W.Y.Son, H.Yarali, M.Dahan, "Risk factors for ovarian hyperstimulation syndrome: relevance of the number of follicles, serum estradiol levels and the number of oocytes collected", Human Reproduction ,2013; 28(9): 2595-2595. DOI: 10.1093/humrep/det289.

A12. M.Polat, G.Bozdağ, H.Yaralı, "Best Protocol for Controlled Ovarian Hyperstimulation in Assisted Reproductive Technologies: Fact or Opinion?", Seminars in Reproductive Medicine ,2014; 32(4), 262-271. DOI: 10.1055/s-0034-1375178.

A13. M.Polat, F.K.Boynukalın, İ.Yaralı, B.D.Erdoğan, G.Bozdağ, H.Yaralı, "Transient intrauterine fluid accumulation not due to hydrosalpinx or any identifiable pelvic pathology is not detrimental to IVF outcome", Archives of Gynecology and Obstetrics ,2014 Sep; 290(3):569-73. DOI: 10.1007/s00404-014-3245-1.

A14. M.Polat, F.K.Boynukalın, İ.Yaralı, İ.Esinler,H.Yaralı, , "Endometriosis is not Associated with Inferior Pregnancy Rates in in vitro Fertilization: An Analysis of 616 Patients", Gynecologic and Obstetric Investigation ,2014; 78(1):59-64. DOI: 10.1159/000360607.

A15. M.Polat, E.H.Biberoğlu, İ.Güler, K.Biberoğlu, "Inherited Thrombophilia in Turkish Women, as a risk Factor for Ischemic Placental Disease", European Scientific Journal , 2014 April; Vol 10 No: 12, 68-82.

A.16 M.Polat, F.K.Boynukalın,İ.Yaralı ,H.Yaralı, ‘’Bilateral ectopic pregnancy following ICSI’’ BMJ case reports, 26, 1-4., Doi: 10.1136/bcr-2014-204814.

A.17 M.Polat, İ.Yaralı, F.K.Boynukalın , H. Yaralı, ‘In vitro fertilization for endometriosis associated infertility, Womens Health (Lond Engl). 2015 Aug;11(5):633-41. doi: 10.2217/whe.15.50. Epub 2015 Sep 23.

A.18 Yarali H, Bozdag G, Polat M, Yarali I, Humaidan P. ‘Spontaneous clinical pregnancy following GNRH agonist trigger for final oocyte maturation and freeze-all approach: a case report’, Reprod Biomed Online. 2016 Feb;32(2):233-6. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.11.004. Epub 2015 Nov 23.

A.19 M.Polat, E.H. Biberoğlu, İ. Güler, K.Ö. Biberoğlu, ‘Coexistence of Pre-eclampsia and Inherited Thrombophilia in Turkish Pregnant Women’ Turkish Journal of Medical Sciences, Article in press.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. A.Biri, M.Polat, M.Kurdoğlu, A.Yıldız, Ö.Himmetoğlu, II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi konferansı dahilinde , "Journal of Perinatology Abstract Book", bildiri kitapçığındaki "The Incidence of Congenital Malformations in Gazi University Hospital", 258-258 pp.,Antalya, Türkiye, October, 2002.

B2. A.Erdem, K.Bayramoğlu, Ö.Bayramoğlu, A.Saltık, M.Polat, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi konferansı dahilinde , "Artemis Supplement", bildiri kitapçığındaki "Supraventriküler Fetal Taşikardi: Bir Olgu Sunumu", 152-152 pp.,Antalya, Türkiye, May, 2003.

B3. M.Erdem, A.Erdem, Y.Dingil, M.Polat, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi konferansı dahilinde , "Artemis Supplement", bildiri kitapçığındaki "Açıklanamayan İnfertilitesi Olan Hastalara Uygulanan Kontrollü Overyen Hiperstimülasyon ve intrauterin İnseminasyon Tedavisinde Gebeliğe Etki Eden Prognostik Faktörler ", 154-154 pp.,Antalya, Türkiye, May, 2003.

B4. A.Erdem, M.Erdem, Ö.Erdem, M.Polat, Y.Dingil, V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi konferansı dahilinde , "Artemis Supplement", bildiri kitapçığındaki "Angiogenic Activity Assessed by Microvessel Counts with Endoglin Expression and VEGF Expression in the Eutopic and the Ectopic Endometrium of Women with or Without Ovarian Endometriosis", 103-103 pp.,Antalya, Türkiye, May, 2003.

B5. N.Bozkurt, A.Erdem, M.Erdem, A.Biri, Ü.Akçin, M.Polat, Z.Kurdoğlu, M.Yıldırım, XI. TIVAK& I. TÜRK-FRANSIZ ÜREME TIBBI VE İNFERTİLİTE KONGRESİ konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Bazal ve Klomifen Sitrat ile İndüklenmiş Hormonal Parametrelerin Foliküler Yanıt ile Karşılaştırılması", 29-29 pp.,Ankara, Türkiye, October, 2004.

B6. S.Doğan, G.Bozdağ, İ.Esinler, M.Polat, H.Yaralı, 28th ESHRE Annual Meeting konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Gonadotropin releasing hormone antagonist versus agonist protocol in patients with polycystic ovary syndrome: an analysis of 611 cycles", 573-573 pp.,İstanbul, Turkey, July, 2012.

B7. Ö.Öktem, A.Yüksel, F.Ünal, Y.Güzel, M.Polat, S.Aksoy, B.Urman, The 3rd World Congress of the International Society for Fertility Preservation konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Antimetabolite cancer drug gemcitabine impacts preantral and antral follicle cohorts in the ovary", 18-18 pp.,Valencia, Spain, November, 2013.

B8. T.Kasapoğlu, M.Polat, K.Boynukalın, G.Bozdağ, H.Yaralı, A Conjoint Meeting of the International Federation of Fertility Societies and the American Society for Reproductive Medicine IFFS/ASRM konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Oral contraceptive (OCP) Pretreatment is Detrimental for Pregnancy Outcome in Poor Ovarian Responders (PORs) Undergoing IVF Employing The Letrozole/Antagonist (L/A) Protocol", 105-105 pp.,Boston, USA, October, 2013.

B9. M.Polat, F.Boynukalın, B.S.Ekin, İ.Yarali, H.Yarali, , A Conjoint Meeting of the International Federation of Fertility Societies and the American Society for Reproductive Medicine IFFS/ASRM konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Transient Intrauterine (IU) OR Intracervical (IC) Fluid Accumulation (FA) not due to Hydrosalpinx or any Identifiable Pelvic Pathology is not Detrimental to IVF Outcome", 507-507 pp.,Boston, USA, October, 2013

B10. M.Polat, F.K.Boynukalın, İ.Yaralı, H. Yaralı. X. Turkish Germany Gynecology Congress ‘Bilateral ectopic pregnancy following ICSI’ .

B11. M.Polat, F.K.Boynukalın, E.E.Gül, İ.Yaralı, İ.Esinler, H.Yaralı. X. Turkish Germany Gynecology Congress. ‘Embryo retention during embryo transfer is not detrimental to ICSI outcome.’

B12. F.K.Boynukalın, M.Polat, İ.Yaralı, H. Yaralı. X. Turkish Germany Gynecology Congress. ‘Essure implant to occlude hydrosalpinx prior to ICSI: Report of 12 cases.’

B13. F.K.Boynukalın, M.Polat, İ.Yaralı, H. Yaralı. X. Turkish Germany Gynecology Congress. ‘Pretreatment with medroxyprogesterone acetate does not affect IVF-ICSI cycle outcome compared with no pretreatment in patients with PCOS employing GnRH antagonist Protocol.’

 

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler :

C2. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

C2.1. H.Güner, M.Polat, (Kitap Bölüm Yazarı), Editörler (H.Hassa, R.Pabuccu, T.Gürgan, M.T.Çetin, İ.Dünder, H.Şatıroğlu, Y.Karaman, B.Urman, H.Yaralı, B.Tıraş, G.Zorlu, O.Bilgin, S.Yücebilgin),Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi (Border Line Over Tümörleri ve Erken Evre Over Tümörlerinde Laparoskopik Yaklaşım),305-307 pp.,Ankara, Jinekolojik Endoskopi Derneği, 2004.

C2.2. M.Polat, (Kitap Bölüm Yazarı), Editörler (Z.Alanoğlu, O.Polat), İlk Yardım (Gebelikte Aciller ve İlk yardım), 478-494 pp.,Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011.

C2.3. M.Polat, İ.Yaralı, K.Boynukalın, H.Yaralı, (Kitap Bölüm Yazarı) Editörler (E.Oral, Ü.İnceboz), Contemporary Approaches to Endometriosis (In Vitro fertilization for endometriosis-associated infertility),646-658 pp.,London, UK, Future Medicine, 2014.

C2.4. M.Polat, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (B.J.Bankowski, A.E.Hearne, E.E.Wallach.) The Johns Hopkins Review of Gynecology Obstetrics. Çeviri editörü:H.Güner. Kadın Pelvis Anatomisi, sayfa 115-118. Güneş Kitabevi, Ankara, 2005.

C2.5. M.Polat, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (B.J.Bankowski, A.E.Hearne, E.E.Wallach). The Johns Hopkins Review of Gynecology Obstetrics. Çeviri editörü: H.Güner. Postpartum Bakım ve Emzirme.Sayfa: 107-109. Güneş Kitabevi, Ankara, 2005.

C2.6. M.Polat, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (B.J.Bankowski, A.E.Hearne, E.E.Wallach.) The Johns Hopkins Review of Gynecology Obstetrics. Çeviri editörü: H.Güner. Gebelikte cerrahi hastalıklar. Sayfa; 103-105. Güneş Kitabevi, Ankara, 2005.

C2.7. M.Polat, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (B.J.Bankowski, A.E.Hearne, E.E.Wallach). The Johns Hopkins Review of Gynecology Obstetrics. Çeviri editörü:H.Güner. Obstetrik Analjezi ve Anestezi. Sayfa; 111-115. Güneş Kitabevi, Ankara, 2005.

C2.8. M.Polat, M.B.Tıraş (Kitap Bölüm Çevirisi) Editör (D.K.James, P.J.Steer, C.P.Weiner). Yüksek Riskli Gebelikler Yönetim Seçenekleri. Çeviri editörü: H.Güner. İleri Gebelikte Kanama. Sayfa: 1259-1275. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2008.

C2.9. M.Polat, M.B.Tıraş, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (C.Nezhat, F.Nezhat, C.Nezhat). Nezhat Operatif Jinekolojik Laparoskopik ve Histerektomi. Çeviri editörü: B.Tıraş. İnfertil hastada endometrial kavitenin değerlendirilmesi. Sayfa: 96-105. Ankara, 2012.

C.2.10. M.Polat, H.Yaralı, (Kitap Bölüm Çevirisi) Editörler (C.Nezhat, F.Nezhat, C.Nezhat.) Nezhat Operatif Jinekolojik Laparoskopik ve Histerektomi. Çeviri editörü: B.Tıraş. Ultrason Oosit toplanması. Sayfa: 106-114. Ankara, 2012.

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Ç.Taşkıran, M.Kurdoğlu, N.Bozkurt, M.Polat, Z.Kurdoğlu, M.Yıldırım, "Uterin myomların Hematolojik Parametreler üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi", Türk Fertilite Dergisi , 2006;14: 195-199.

D2. M.Polat, H.Yaralı, "Embriyo Transferi ve Oosit Pick-Up Prosedürü", Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Jinekoloji Obstetrik İnfertilite Özel Sayısı , 2006; 2: 42-47.

D3. M.Polat, M.B.Tıraş, "Polikistik Over Sendromunda Cerrahi Tedavi Seçenekleri", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Polikistik Over sendromu Özel Sayısı , 2007; 3: 53-56.

D4. M.Polat, M.B.Tıraş, "İn Vitro Fertilizasyonda Optimum Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi İn Vitro Fertilizasyon Özel Sayısı , 2007; 3: 1-5.

D5. M.Polat, M.B.Tıraş, "IVF Komplikasyonları", Türkiye Klinikleri Üroloji , 2008; 1: 98-101.

D6. M.Polat, F.K.Boynukalın, H.Yaralı, "Polikistik Over Sendromu ve Metabolik Sendrom", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Polikistik Over Sendromu Özel Sayısı , 2013; 6: 55-61.

D7. M.Polat, Y.Güzel, S.Aksoy, A.Nuhoğlu, M.A.Yüksel, F.Ünal, D.S.Öktem, M.Karacan, Ö.Öktem, "Uterine Function and Reproductive Outcomes in the Female Survivors of Childhood and Adolescent Cancers", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi ,2014; 2, 110-113.

D8. M.Polat, Y.Güzel, Ö.Öktem, "Other Non-Reproductive Endocrine Abnormalities in the Female Survivors of Childhood and Adolescent Cancers", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi ,2014;3, 179-183.

D9. M.Polat, Y.Güzel, S.Aksoy, A.Nuhoğlu, M.A.Yüksel, F.Ünal, D.S.Öktem, M.Karacan, Ö.Öktem, "Ovarian Function and Reproductive Outcomes in the Female Survivors of Childhood and Adolescent Cancer Patients", Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 2014; Baskıda.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ü.Akçin, G.Günaydın, M.Polat, A.Erdem, Ö.Himmetoğlu, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Down Sendromu ve Kistik Higroma: A Case Report", 66-66 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2004.

E2. M.Polat, Ü.Akçin, G.Günaydın, T.Çakır, Ü.Korucuoğlu, M.B.Tıraş, Ö.Himmetoğlu, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Rüptüre Ovaryen Endometriomada Ovaryen Malignensi: A Case Report", 16-16 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2004.

E3. M.Polat, T.Çakır, Ü.Akçin, A.Acar, T.Nas, Ö.Himmetoğlu, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Ovaryen Ektopik Gebelik ve Rahim İçi Araç: Olgu Sunumu", 57-57 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2004.

E4. Ü.Akçin, G.Günaydın, M.Polat, A.Erdem, B.Tıraş, H.Güner, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kon. gresi konferansı dahilinde , "4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi- Bildiri Özetleri", bildiri kitapçığındaki "Tuboovaryen Abselerin Değerlendirilmesi", 36-36 pp.,Antalya, Türkiye, Nisan, 2004

E5. B.Tıraş, M.Polat, Ü.Korucuoğlu, H.B.Zeyneloğlu.H.Yaralı, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "Poster Bildiriler", bildiri kitapçığındaki "Embriyo transfer derinliğinin IVF sonuçları üzerine etkisi", 17-17 pp.,Antalya, Türkiye, Mayıs, 2010.

E6. B.Tıraş, M.Polat, Ü.Korucuoğlu, A.Saltık, H.B.Zeyneloğlu, H.Yaralı, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "Sözel Bildiriler ", bildiri kitapçığındaki "Embriyo transferi sonrası hava kabarcıklarının yerleşiminin gebelik oranları ve sonuçları üzerine etkisi", 12-12 pp.,Antalya, Türkiye, Mayıs, 2010.

E7. B.Tıraş, Ü.Korucuoğlu, M.Polat, H.B.Zeyneloğlu, A.Saltık, H.Yaralı, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "Sözel Bildiriler", bildiri kitapçığındaki "Endometrial Poliplerin ICSI Sikluslarında Gebelik Oranları ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi", 5-5 pp.,Antalya, Türkiye, Mayıs, 2010.

E8. B.Tıraş, Ü.Korucuoğlu, M.Polat, A.Saltık, H.B.Zeyneloğlu, H.Yaralı, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde , "9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Bildirileri", bildiri kitapçığındaki "Embriyo Transfer Kateterlerinde Kan ve Mukus Varlığının Gebelik oranları üzerine etkisi", 1-1 pp.,Antalya, Türkiye, Mayıs, 2011.